Helburuak

ALLOTARRA Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoko elkartean ekintza hauek egiten ditugu:

Enpresa-sarearen egoera aztertzeko eta bertan antzeman daitezkeen beharrak ebaluatzeko behar diren lantaldeak edo batzordeak abian jar daitezen bultzatzea, enpresen, elkarteen eta fundazioen, teknologia-zentroen, unibertsitateen eta nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa hobetzeko interesa duten beste erakunde batzuen artean elkarreragiteko behar diren mekanismoak egituratu ahal izateko.

Ikerketa, garapen eta berrikuntzako proiektuak eta azterlanak egitea, NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA EKOLOGIKOAK Euskal Herrian eta intereseko beste erkidego edo herrialde batzuetan duen egoeraren diagnostikoan sakontze aldera, ezagutza-oinarri bat sortzeko, eta hori herriko eragile ekonomiko, sozial eta kulturalen eskura jartzeko.

Eragile sozioekonomiko publiko eta pribatuen arteko lankidetza sustatzea, elkarren intereseko gaietan konponbide bateratuak lortzeko, enpresa-egoera eta azpiegiturak hobetzeko, garapen-maila handiagoetan eta, ondorioz, gizartearentzat ongizate handiagoan eragiteko.

Elkartearekin, administrazio publikoekin eta I+G arloko erakundeekin zerikusia duten eragileen artean I+G+B sustatzea, elkarteak teknologien eta berrikuntzaren arloan lidergoa oinarri izan dezan.

Elkarteko kideen artean lankidetzako oinarrizko ikerketa orientatua eta estrategia kooperatiboa sustatzea, Berrikuntza Planean eta Ikerketako Agenda Estrategikoan ezarritako ildoekin bat etorriz eta administrazio publikoek bultzatzen dituzten ikerketa estrategikoko programekin bat etorriz.

Elkarteko kideek behar duten maila guztietako prestakuntza bultzatzea.

Teknologia eta ezagutza elkartuaren transferentzia sustatzea, ikerketaren emaitzak ustiatu eta elkarteko kideek eta, oro har, gizarteak aprobetxatu ahal izateko.

Bere helburuak betetzeko balioko duten lankidetza-hitzarmenak egitea estatuko edo nazioarteko beste zentro, erakunde publiko edo pribatu batzuekin, edo bere sail, zerbitzu, ahalmen eta, oro har, horien edozein azpibanaketarekin, forma juridikoa edozein dela ere.

Nekazaritza-, abeltzaintza-, merkataritza-, industria-, turismo-, kultura- eta jolas-jarduerak egitea eta sustatzea, betiere 2092/91 EEE Erregelamenduan eta gainerako arau osagarri eta garapen-arauetan ezarritako kontrol-sistema errespetatzen badute.

Bere jardueren emaitzak eta kideen arteko adiskidetasuna zabaltzea.

Bere helburu sozialarekin lotutako gobernu-organoek adostutako beste edozein jarduera egitea.